ΕΚΘΕΣΗ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Επιθεωρήσεις Δημόσιας Διακυβέρνησης από τον ΟΟΣΑ

ΕΛΛΑΔΑ: METAΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Την αντικατάσταση των υφιστάμενων προγραμμάτων αναπηρίας με ένα νέο, ενιαίο, στοχευμένο πρόγραμμα αναπηρίας: προσομοιώνουμε τις καθαρές

εξοικονομήσεις από την αντικατάσταση των πολλών υφιστάμενων

προγραμμάτων αναπηρίας με ένα ενιαίο επίδομα αναπηρίας (500 Ευρώ μηνιαίως) για τα άτομα με αναπηρία με εισόδημα νοικοκυριού κάτω από ένα συγκεκριμένο κατώφλι.

Η αντικατάσταση όλων των υφισταμένων προγραμμάτων αναπηρίας από ένα και μόνο επίδομα επίσης θα μπορούσε να μειώσει το ποσοστό της φτώχειας, με στόχευση στο 30% των φτωχότερων νοικοκυριών (αλλά όχι στο 20%) και θα εξακολουθούσε να επιτρέπει εξοικονομήσεις που αντιστοιχούν 0,4% του ΑΕΠ στο κατώφλι αυτό.

 

Η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στον εξορθολογισμό του μωσαϊκού των παροχών αναπηρίας (συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων αναπηρίας) με τη σταδιακή κατάργηση των υφιστάμενων παροχών και την αντικατάστασή τους από ένα ενιαίο επίδομα ύψους 500 Ευρώ ανά μήνα με διττή προϋπόθεση, την ικανότητα προς εργασία και την πλήρωση εισοδηματικών κριτηρίων. Η αδυναμία προς εργασία θα πιστοποιείται από επαρκείς εξετάσεις υγείας.